MediYoga

Nye kurs fra uke 17-2021

12371080_806512012792528_384467825228082

MediYoga - Medisinsk Yoga

Tirsdager kl 17:00

Tirsdager kl 18:30

Tirsdager kl 20:00

Onsdager kl 09:00

Onsdager kl 10:45

Onsdager kl 17:45

Onsdager kl 19:30

Torsdager kl 17:45

Torsdager kl 19:30

Nye kurs starter opp uke 17(forbehold om endringer i koronarestriksjoner, ved nedstenging vil det være onlinetimer) - 8 ukers kurs, pris kr 1400

7 ukers kurs for de som går torsdager pga helligdag-pris kr 1225

Bindende påmelding til post@yogailaaven.no