top of page

MediYoga

Medisinsk og terapeutisk yoga

MediYoga er utviklet i Sverige  og har sitt utspring fra Kundaliniyogaen som er en svært gammel, opprinnelig yogaform fra nord i India og Tibet. 

MediYoga er utviklet under klinisk og terapeutisk arbeid med mennesker via kursvirksomhet med titusentalls deltakere på flere hundre svenske arbeidsplasser siden 1997. 

MediYoga er en terapeutisk yogaform med enkle, fysiske øvelser kombinert med puste- og konsentrasjonsteknikker. Det er enkle men kraftfulle øvelser som har som intensjon å bidra til en dyp energimessig balanse på alle plan. Selv om øvelsene er enkle er de virkningsfulle da de påvirker oss både på et fysisk, mentalt og emosjonelt plan. Dette gjør at mange som praktiserer MediYoga jevnlig opplever store, positive helsemessige fordeler. 

Øvelsene er egnet for alle, om du har redusert helse, sliter med utmattelse, kroniske smerter, stiv rygg og nakke eller er uten plager og bare vil finne ro og balanse i ditt liv. Øvelsene tilrettelegges etter behov og utøves på ullmatte eller sittende på stol.

Det er i de senere år gjort mye forskning på virkningene av MediYoga og resultatene er fantastiske både når det gjelder ​reduksjon av blodtrykk, bedring av muskel- og skjelettlidelser og lindring av svært mange stress relaterte plager, men også i forhold til mange psykiske helse utfordringer. 

bottom of page